Podstawowe zalety podręcznika To się czyta 1

Zachęcenie uczniów do poznawania ojczystego języka jest łatwiejsze niż w przypadku przedmiotów ścisłych. Nadal jednak bardzo wiele zależy od nauczyciela oraz pomocy naukowych stosowanych na lekcjach. Warto zwrócić szczególną uwagę na podręcznik “To się czyta 1 do kupienia online” oferowany przez znane wydawnictwo Nowa Era. Książka jest przeznaczona do używania w klasie 1. branżowej szkoły I stopnia.

Wiedza przekazywana w zrozumiały sposób

Podręcznik “To się czyta 1” został opracowany przez zespół autorski w następującym składzie: Anna Klimowicz i Joanna Ginter. Treść jest dostosowana do umiejętności młodszych i starszych uczniów. Autorki przewidziały podział rozdziałów na krótkie fragmenty, a także dużą ilość ilustracji. Każdy temat ma podobną strukturę, a polecenia zapisywane są prostym językiem, który będzie zrozumiały dla każdego ucznia. Na wielu stronach znajdziemy nowoczesną infografikę, która wzbudza zaciekawienie i może być powodem do dyskusji na zajęciach w szkole.

Odniesienia do problemów życia codziennego

W treści książki “To się czyta 1” można znaleźć fragmenty współczesnych tekstów literackich, jak również omówienia popularnych filmów i seriali. Autorki starają się pobudzić do refleksji uczniów poprzez nawiązania do dzieł kultury bliskich dla młodych ludzi. W ten sposób zbędne staje się poznawanie okoliczności powstawania utworów, można natomiast skupić się na przekazywanych wartościach i postawach bohaterów. Taka metoda nauczania może być prawdziwą niespodzianką dla uczniów, a także i ich rodziców.

Ćwiczenia ułatwiające budowanie wypowiedzi

Podręcznik zawiera dużą ilość diagramów i schematów. Na końcu każdej lekcji zamieszczono ćwiczenia podsumowujące, dzięki którym uczeń może łatwiej zapamiętać najważniejsze informacje. Oddzielne ćwiczenia dotyczą doskonalenia umiejętności budowania tekstów przydatnych w codziennym życiu. Podręcznik “To się czyta 1” pokazuje, że zdolności operowania językiem są bezpośrednio związane z korzyściami, jakie można osiągnąć podczas komunikacji z ludźmi w przyszłości, zarówno w życiu osobistym, jak i przyszłej karierze zawodowej.