Dlaczego warto stosować podręcznik To się czyta 1 na lekcjach języka polskiego

Język polski to przedmiot zazwyczaj lubiany przez uczniów. Szkoła kształci umiejętność budowania własnych wypowiedzi oraz świadomego odbioru różnego typu dzieł kultury. Swobodne operowanie językiem wymaga rozszerzania swojego zasobu słownictwa oraz częstego udziału w rozmowach i dyskusjach. Dobrą pomocą na lekcjach może być podręcznik “To się czyta 1” proponowany przez wydawnictwo Nowa Era. 

Nawiązania do współczesnych dzieł literackich

Podręcznik “To się czyta 1” jest przeznaczony dla uczniów klas 1. branżowych szkół I stopnia. Został opracowany przez dwie autorki: Annę Klimowicz i Joannę Ginter. Skupiają się one na przekazywaniu wiedzy w sposób bliski dla młodych ludzi. Książka porusza problematykę obecną we współczesnych tekstach literackich, jak również zawiera omówienie popularnych filmów i seriali. Elementy te mogą być zaskakujące dla młodzieży i zachęcać do poznawania nowych informacji.

Inspiracja do dyskusji na zajęciach w szkole

W podręczniku “To się czyta 1” uczniowie są wprowadzani do różnych tematów za pomocą współczesnych tekstów. Ich odbiór nie wymaga zapoznania się z okolicznościami powstawania tak, jak w przypadku dawnych dzieł literatury. Przekaz zawarty w tekstach może pobudzać do przemyśleń oraz dyskusji prowadzonych pod czujnym okiem nauczyciela. Na końcu każdej lekcji zamieszczono ćwiczenia podsumowujące, dzięki którym uczniowie mogą łatwo utrwalać najważniejsze informacje.

Treść dostosowana do wiedzy młodych ludzi

Warto dodać, że treści zawarte w książce “To się czyta 1” są dostosowane do wiedzy i umiejętności młodszych uczniów. Rozdziały są podzielone na krótkie fragmenty, a każdy temat ma podobną strukturę. Na wielu stronach znajdziemy ilustracje i schematy, a polecenia formułowane są prostym językiem. Tytuły poszczególnych lekcji mają nietypowe tematy, które wzbudzają ciekawość i mogą być pierwszym krokiem do samodzielnego rozszerzania wiedzy przez uczniów.

Wsparcie dla uczniów i nauczycieli

Podręcznik “To się czyta 1” jest też wsparciem dla nauczycieli. Informacje o różnych epokach są zebrane na oddzielnych stronach, które zawierają nawiązania do innych dzieł lub problematyki społecznej. Ułatwia to prowadzenie zajęć i sprawia, że nauka języka polskiego nie jest monotonna. Z tych względów książka oferowana przez wydawnictwo Nowa Era jest polecana przez wielu specjalistów.